“Njerëzit e mirë vuajnë më shumë”.Këtë e dimë por pse?

1 vit më parë

Studimet e ndryshme, rendisin disa arsye pse njerëzit me zemër të mirë vuajnë më shumë:

– Njerëzit e mirë rrezatojnë mirësi, sepse ata vijnë nga një e shkuar e keqe.

– Falin shumë dashuri, pasi janë lënduar.

– Njerëzit e mirë nuk duan të lëndohen si janë lënduar ata dikur.

– Ata zgjedhin gjithnjë të mbijetojnë ndaj situatave jo fort të mira.

Jeta i teston njerëzit çdo ditë dhe për arsye që ne nuk i dimë.

Çdo njeri merr nga një test të ndryshëm në jetë, por në të gjitha rrethanat jeni ju ai që vendosni të jeni viktima ose i mbijetuari.

Të ngjashme