Rritja e infektimeve, Ministria e Shëndetësisë merr vendim për masat shtrënguese

2 vite më parë

Rastet e infektimit me covid-19 prej ditësh qëndrojnë në nivel të larta. Që prej 06 shtator ka mbaruar afati i rregullit të parandalimit të grumbullimeve në ambiente të hapura dhe të mbyllura, por ministria e ka zgjatur deri më 20 shtator. Urdhri është firmosur nga ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, dhe është publikuar në fletoren zyrtare.

Aktualisht në vendin tonë është në fuqi ora policore, e cila nis në orën 23:00 deri në 06:00 të mëngjesit, si dhe mbajtja e maskës në ambientet e mbyllura.

 

Vendimi

 

“Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura”, të ndryshuar

 

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 7, pika 4, të ligjit nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”, të udhëzimeve të Institutit të Shëndetit Publik, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga infeksioni i shkaktuar nga COVID -2019, si edhe në zbatim të vendimit të Komitetit të Përkohshëm për Infeksionin e Përhapur nga Coronavirusi i ri.

 

URDHËRO J: Në urdhrin nr.633, datë 17.11.2020, “Për ndalimin e grumbullimeve në vende të mbyllura apo të hapura” , të ndryshuar, bëhet ndryshimi si

 

vijon: 1. Në pikën 1 të urdhrit , togfjalëshi “deri në datën 6.9.2021” zëvendësohet me togfjalëshin “deri në datën 20. 9.2021”.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare

Të ngjashme