Një studim tregon se jemi bërë më pak të vëmendshëm dhe kjo mund të jetë një shenjë e mirë

Vëmendja është ajo që na mundëson të marrim vendime dhe të dimë se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë nuk është, gjë që e bën atë një pjesë të madhe pse njerëzit janë speciet më të evoluara në planet. Ai mbështetet në dëgjimin, shikimin, erën, prekjen dhe shijen që përpunohen nga receptorët shqisorë në trurin tonë.

Ekzistojnë disa lloje të vëmendjes:

Vëmendje selektive: Kjo na lejon të japim përparësi informacionit, bazuar në rëndësinë e tij për ne ose situatën në fjalë, dhe të filtrojmë çdo shpërqendrim.

Vëmendje e ndarë: Kjo na lejon të ndajmë vëmendjen tonë midis aktiviteteve të ndryshme, ajo njihet edhe si shumë-detyra.

Vëmendje e qëndrueshme: Kjo na lejon të ruajmë vëmendjen tonë për periudha të gjata kohore për aktivitete si ngasja ose studimi.

Vëmendje alternative: Kjo na lejon të kalojmë vëmendjen tonë midis detyrave të ndryshme.

Pse vëmendja selektive na ndihmon të përqëndrohemi vetëm në gjëra të rëndësishme

Në shumicën e rasteve, ne mund ta përqendrojmë vëmendjen tonë vetëm në gjërat e rëndësishme ose të rëndësishme për ne, ndërsa pjesa tjetër bëhet zhurmë në sfond që ndonjëherë as nuk e vërejmë. Për shembull, kur përpiqemi të lexojmë një libër jashtë, ne jemi në gjendje të përqëndrohemi në të dhe të mos i kushtojmë vëmendje gjërave të tjera të parëndësishme që ndodhin rreth nesh. E gjithë kjo falë vëmendjes sonë selektive.

Hapësira jonë e vëmendjes është shkurtuar me kalimin e viteve.

Sipas këtij studimi nga Microsoft, hapësira jonë e vëmendjes është ulur me kalimin e viteve. Studiuesit, pasi kanë anketuar 2.000 pjesëmarrës, zbuluan se që nga viti 2000 hapësira jonë mesatare e vëmendjes ka rënë nga 12 sekonda në 8. Studimi gjithashtu tregon se njerëzit që kalojnë shumë kohë në telefonat ose kompjuterët e tyre kanë tendencë të shpërqendrohen lehtë.

Previous articleFakte të çuditshme për Portugalinë, vendi që ndihmon qytetarët e tyre t’ju vendosin emra të porsalindurve
Next articleShkencëtarët thonë se ka 5 tipare tek femrat që i çmendin meshkujt