E pini kafen të ëmbël apo të hidhur?Çfarë tregon preferenca që keni për ju?

12 muaj më parë

Ky hulumtim është kryer në Universitetin e Insbruk në Austri.

Ekspertët gjetën një lidhje të konsiderueshme mes atyre që shfaqën karakteristika antisociale në personalitet dhe shijeve të tyre të hidhura e të forta në pije e ushqime.

Ekspertët gjetën kafen si mënyrën më të mirë për të dalluar shijet e pjesëmarrësve dhe karaketristikat e personalitetit të tyre. Njerëzit që e pëlqenin kafen të ëmbël dhe me qumësht u konsideruan më të qetë, kreativë dhe miqësorë.

Ndërsa njerëzit që e pëlqenin kafen e hidhur ishin më të ftohtë, më antisocial dhe që i përballonin më mirë emocionet.

Të ngjashme