Shmangni këto gabime në CV dhe do e fitoni punën menjëherë!

5 muaj më parë

Me siguri shumë prej jush e kanë përdorur atë si një mënyrë për të prezantuar veten te një punëmarrës dhe madhe jeni munduar ndoshta të zbatoni disa kritere bazë për të arritur prezantimin perfekt të vetes dhe të atyre që quajmë pika të forta. Por me siguri shumë nga ju kanë bërë gabime në organizmin e CV dhe ne ju tregojmë si duhet bërë:

1-Rinovoje gjithmonë CV, çdo e dhënë e fundit për ty duhet të jetë në brendësi të saj.

2-Nuk lejohet asnjë gabim drejtshkrimorë

3-Disa terma theksoji më shumë dhe përdor shkronjat ‘Bold’.

4-Shpjego eksperiencat e mëparshme të punës me terma të vetë punës

5-CV duhet të ketë përmbajtje konçize.Shkurt dhe qartë

Të ngjashme