Sa kalori djegin shtëpiaket kur bëjnë punët e shtëpisë?

7 muaj më parë

Shërbimi i përmirësimit të shtëpisë “Plentific”, ka listuar numrin e kalorive që digjni çdo orë bazuar në një peshë të rrituri prej 68 kilogram.

1-Fshirja me fshesë – 269 kalori, që do të thotë që nëse fshini për 30 minuta digjni 135 kalori.

2-Lëvizja e mobilieve – 408 kalori, të barazvlefshme me sasinë që do të digjnit nëse do të luanit për 30 minuta tenis.

3-Shkundja ose nderja e rrobave  – 171 kalori për orë.

4-Lyerja shtëpisë – 306 kalori,por

duke qenë se është një punë që zgjat zakonisht rreth katër orë atëherë ju digjni 1200  kalori.

Të ngjashme