Llojet dhe tipat e njerëzve që nuk duhet të jenë pjesë e jetës tuaj!

7 muaj më parë

1-Kush nuk merr përgjegjësitë
Një person që nuk është në gjendje të njohë gabimet e tij, që gjithmonë fajëson tjetrin, është një person i cili ka një ndikim negativ në jetën tonë.

2-Kush do t’ju mbushë me dyshim
Në disa raste është e nevojshme që të kesh dikë që t’ju ndihmojë për të nxjerrë në pah rreziqet në situata të caktuara. Ama ka dhe nga ata, të cilët duket janë vetëm për të mbjellë dyshime dhe pengojnë dëshirat e të tjerëve.

3-Spekuluesin
Ka lloje të ndryshme të përtimit, por ne kemi vënë theksin në dy në veçanti: manipuluesin dhe ata që duan të rrisin vlerë tonë. Të parët janë ata
që përtojnë nga statusi i tyre social, aftësitë e tyre ose çdo lloj tjetër të cilësisë në mënyrë që t’ju bëjnë të ndiheni inferior.

Nga ana tjetër, ata që duan të provokojnë dhimbjen tuaj, përpiqen të zgjojnë të gjithë empatinë tuaj, në mënyrë që t’i ndihmoni për të zgjidhur problemet e tyre.

4-Ata që nuk dalin jashtë zonës së tyre të rehatisë
Ky lloj i njerëzve kanë frikë nga çdo gjë dhe ata gjithashtu duan t’ju shtyjnë edhe ju të keni frikë.

5-Kush vë në dukje të metat e tua
Të gjithë kanë difekte, por ju duhet të shmangni ata që shohin të meta në dobësinë tuaj .

Të ngjashme