Të gjuash për partner. Si e bën mashkulli, si e bën femra?

•Për meshkujt qëllimi i fundit i flirtit është seksi, ndërsa femrat e përjetojnë si argëtim të padjallëzuar, pa përfunduar me obligime.

Në përpjekjet e tyre për t’i joshur femrat, meshkujt do t’i injorojë rregullat themelore të flirtit në mënyrë që të shkurtojnë rrugën deri te arritja e qëllimit.

Femrat flirtin e përjetojnë si formë verifikimi të partnerit potencial, pa rrezikuar dinjitetin dhe vlerat e tyre themelore.

•Është vërtetuar që tek meshkujt flirti imiton dëmtimin e trurit!

Është e qartë që lëmshi i marrëdhënieve mashkull-femër dhe i qëllimeve të ndryshme pikërisht është ajo që, më së shpeshti na çon drejt qëllimit të përbashkët – dashurisë.

Previous articleKëtë duhet të bëni që mashkullin tuaj ta mbani larg femrave të tjera.
Next articlePo tju pyesin nëse në botë ka më shumë njerëz apo karta SIM, si do përgjigjeni?