Shkenca konfirmon!Personat me kujtesë të dobët janë më inteligjentë.

Sipas një kërkimi të publikuar në “Journal Neuron”, të paturit e një kujtese të keqe, i bën personat më inteligjentë.

Sipas kërkuesve të harrosh detaje që nuk janë të rëndësishëm ndihmon në vendimmarrje të jetës dhe për më tepër lejon që lidhjet neurale të mbivendosin njohje të reja mbi ato të vjetra.

Më thjesht, mekanizmi lehtëson mundësinë për të inkorporuar njohje të reja dhe për t’u përshtatur me më lehtësi në situata të papritura.

Nga ana tjetër kërkimi thotë se harresa është e nevojshme sepse me këtë proces truri do të sillte vazhdimisht kujtime të situatave konfliktive duke penguar mundësinë për të marrë vendime në bazë të përvojave të reja gjatë jetës.

Sipas kërkuesve mekanizmi ka si qëllim të na sjellë mundësinë e aplikimit me më efikasitet në situata që ndodhin në çastin e dhënë. Si përfundim, ajo që shpjeguan kërkuesit është se harresa me raste tregon që kujtesa e personave ndodhet në gjendje të mirë.

Previous articleTë lexosh mëndjen e tjetrit?Mund ta bësh edhe ti!
Next articleTë bësh dashuri çdo ditë parandalon këto sëmundje;