Ndoshta nuk po ju thërrasin në intervistë sepse është ky gabimi që po bëni me CV-në tuaj

CV (Curriculum Vitae) shërben si prezantim për një punëdhënës potencial, prandaj është e kuptueshme se të gjithë përpiqemi të mos gabojmë kur shkruajmë CV-në tonë.

Kur shkruani CV, ju dëshironi ta ‘shitni’ versionin më të mirë të vetës tuaj, pra t’i maksimizoni mundësitë për t’u punësuar. Sidoqoftë, nëse e gjeni veten duke i ekzagjeruar aftësitë apo eksperiencat tuaja, mirë është ta ndalni atë mendim.

Një anketim me 460 menaxherë punëdhënës në Australi ka zbuluar se 68 për qind prej tyre e kishin eliminuar një kandidat nga gara për t’u punësuar pasi kishin zbuluar “informacione të ekzagjeruara apo të pasinqerta”

Rreth 47% e menaxherëve gjithashtu kanë thënë se kandidatët kanë qenë të pasinqertë rreth aftësive teknike dhe e njëjta shifër ka gënjyer për edukimin apo kualifikimet e tyre.

Pra, nga kjo mund të arrijmë në përfundim se transparenca dhe sinqeriteti gjatë aplikimit dhe intervistës për një vend punë janë kritike për kandidatët të cilët dëshirojnë të punësohen

Previous articleKëshilla të vyera për të qënë të FITUES çdo ditë!
Next articleJu po mashtroheni dhe këto janë 7 shenja të sigurta