Cilën pjesë të trupit nuk mund ta pastroni kurrë

Kur është në pyetje higjiena, shëndeti është gjysma e higjienës. Por, një pjesë të trupit nuk do mund ta pastrojmë asnjëherë.

Po flasim për kërthizën.

Kërthiza është pjesë e ndjeshme ku as dushi i dyfishtë nuk mund ta pastrojë brendësinë e saj. 

Disa studime të bëra kanë treguar se kërthiza përmban një numër të madh të bakterieve pavarësisht larjes.

Por, rrezik është edhe pastrami i saj i tepërt, gjë që mund të sjell pasoja të rënda. 

Me kujdes gjatë larjes, pastrojeni brendësinë me pambuk dhe me alkool të butë, në mënyrë që most ë krijohen infeksione të mundshme.

Previous articleShenjat se ai të do vetëm për krevat,asgjë më shumë
Next articleMashkulli ideal për martesë ekziston dhe dimë si mund ta gjeni