A është mirë t’ua shpojmë veshët fëmijëve të vegjël?

A është shpimi i veshëve i dëmshëm për një fëmijë?

Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrëve AAP , nëse pirsing bëhet në një mjedis steril dhe tregohet kujdes, ka pak rrezik.

Megjithatë, AAP rekomandon të pritet deri sa fëmija të jetë i rritur mjaftueshëm për t’i kërkuar vetë vëthët dhe të ketë mundësi të kujdeset vetë për veshët.

“Është abuzim i pastër me fëmijët. Nëse dikush do e përdorte atë pajisje në një pjesë tjetër të trupit të fëmijëve, do arrestohej dhe gjykohej…” shkruan njëri.

Ka dhe nga ata që e quajnë kundërshtimin e hapjes së vrimave të veshëve për vëthë te fëmijët, qesharak.

Në Amerikën e Jugut të gjitha vajzave iu shpohen veshët sapo lindin.

Previous articleNë këto katër lloje çiftesh,ju në cilin bëni pjesë?
Next articleShumë pak mjafton për të bërë një mashkull të lumtur