Sinjalet që tregojnë se po merreni me një psikopat

2 vite më parë

Sipas të dhënave që japin psikologët, 1% deri 4% e të gjithë popullsisë së Tokës janë psikopatë. Dhe tendencat psikopatike tek një person mund të fshihen dhe mund të jetë e vështirë t’i zbulosh ato.

Psikopatia është një sindromë e demonstruar nga mos të paturit mëshirë ndaj njerëzve të tjerë, paaftësia për të simpatizuar, për të ndjerë keqardhje të sinqertë për lëndimin e njerëzve të tjerë, gënjeshtrën, egocentrizmin dhe reagimet emocionale jorealiste.

1-Ata nuk kanë emocione

2-Flenë shumë pak

3-Ata duan t’i bëjnë njerëzit e tjerë të ndihen fajtorë.

4. Ata janë karizmatikë dhe e duan qendrën e vëmendjes.

5. Mund të jenë shumë narcistë.

6. Ata gënjejnë gjatë gjithë kohës.

7. Ata janë të papërgjegjshëm.

8. Ata shkelin vazhdimisht rregullat.

Kishte një pyetësor në disa universitete kanadeze. Subjekteve iu bënë pyetje të tilla si psh sa kohë ata kalojnë në internet, sa shpesh ata lënë komente dhe nëse ata apo jo kontrollojnë njerëzit.

Pothuajse 95% e sondazheve në internet treguan rezultatin i cili është një kombinim i tre tipareve të pakëndshme të karakterit:  narcizmi, psikopatia dhe sadizmi.

Njerëzit që kanë tipare të tilla karakteri kënaqen duke lënduar njerëzit e tjerë, ata duan të mashtrojnë të tjerët dhe kurrë nuk ndiejnë keqardhje për veprimet e tyre. Këto janë tiparet e përbashkëta të të gjithë psikopatëve.

Të ngjashme