Kryefjala Logo

Pse po ndodh që shumë gra nuk po bëjnë fëmijë dhe pse fajësohet vendi i punës

3 Gusht, 2022 | 12:53 pm

Fenomeni i të rriturve, veçanërisht atyre në fillim të të 30-ave, që nuk kanë fëmijë ka qenë veçanërisht i dukshëm në vitet e fundit të bllokimeve dhe distancimit social.

•Por,pse shumë gra nuk kanë fëmijë?
Hulumtimet tregojnë se ky trend është kryesisht rezultat i disa grave që presin më gjatë për të pasur fëmijë, gjë që mund të ndikojë në normat e fertilitetit dhe të tjera që zgjedhin të mos kenë fare fëmijë.

Një shkak kryesor i kësaj vonese në ngjizje është që gratë nuk kanë mbështetje të mjaftueshme në vendin e punës, një çështje që është ekzagjeruar gjatë izolimeve, pasi gratë që mendojnë të kenë një fëmijë shohin se sa pak mbështetje marrin shumë nëna që punojnë nga punëdhënësi.

Lidhja midis grave që bëjnë pak fëmijë(1/2) dhe mungesës së mbështetjes në vendin e punës mbështetet nga një konstatim se shumë gra që janë pa fëmijë,e morën vendimin kryesisht sepse mendojnë se kostot për të pasur fëmijë do të ishin shumë të mëdha.

Duket se vonesat në lindjen e fëmijëve nga gratë, lidhen me rritjen e arritjeve arsimore dhe pjesëmarrjen e grave në fuqinë punëtore.

Në thelb më shumë gra po zgjedhin t’i japin përparësi karrierës së tyre mbi mëmësinë sepse ato besojnë se kultura e përgjithshme në vendin e punës nuk mbështet përparimin në karrierë dhe ngritjen e familjes.

Të ngjashme