Kuizi i sinestezisë:Si të dini ‘Çfarë ngjyre është emri juaj?’

2 muaj më parë

Sipas Psychology Today, sinestezia është një gjendje neurologjike që shkakton mbivendosjen e shqisave.

Forma më e zakonshme e sinestezisë është sinestezia e ngjyrave grafemë, e cila bën që individët të lidhin shkronjat dhe numrat me ngjyrat.

Çfarë është sinestezia?

Siç u transmetua më lart, sinestezia është një gjendje neurologjike në të cilën stimulimi i një rruge shqisore ose njohëse çon në përvoja automatike dhe të pavullnetshme në një rrugë të dytë shqisore ose njohëse.

Në terma më të thjeshtë, është një përzierje ose kryqëzim i shqisave, ku individët mund të përjetojnë perceptimin e një shqise ndërsa në të vërtetë angazhojnë një shqis tjetër.

Për shembull, një person me sinestezi mund të shohë ngjyrat kur dëgjon muzikë, të shijojë shije specifike kur lexon fjalë të caktuara ose të lidh forma të veçanta me numra ose shkronja të ndryshme. Sinesthesia mund të shfaqet në forma të ndryshme, dhe jo të gjitha “sinestetët” përjetojnë të njëjtat lloje shoqërime.

Disa lloje të zakonshme të sinestezisë përfshijnë:

Sinestezia e ngjyrave të grafemës: Shikimi i ngjyrave të lidhura me shkronjat ose numrat

Kromestezia: Përjetimi i ngjyrave në përgjigje të tingujve ose muzikës

Sinestezi leksiko-gustore: Shijimi i shijeve specifike kur dëgjon ose lexon fjalë të caktuara

Sinestezia e sekuencës hapësinore: Lidhja e sekuencave, të tilla si numrat ose muajt, me vendndodhje specifike hapësinore

•Si të bëni kuizin “Çfarë ngjyre është emri juaj”. (‘What Color is Your Name’ Quiz)

Në faqen e internetit, vizitorët mund të lidhin emrat e tyre në një program që përkthen çdo shkronjë në një ngjyrë, siç do ta shihte dikush me këtë gjendje.

Kjo është e gjitha ,faqja tregon se çfarë ngjyre përfaqëson çdo shkronjë e emrit tuaj. Ai gjeneron një gamë ngjyrash që përfaqëson emrin tuaj.

Të ngjashme