Katër llojet e miqve që ju duhen patjetër në jetë

2 vite më parë

1-Miqtë komikë

Ky lloj i miqve është posaçërisht për t’ju bërë të qeshni .

Ata zakonisht gjejnë mënyra më të mira për t’ju ndihmuar të qeshni dhe ta shijoni jetën çdo sekondë.

Shpesh ky lloj i miqve ju ndihmon se si ndonjëherë nuk duhet ta merrni çdo gjë me seriozitet dhe të argëtoheni më shumë.

2-Miqtë terapeutikë

Ky lloj i miqve shërbejnë si terapist për streset emocionale.

Ata janë të aftë t’jua dëgjojnë sekretet më të thella e më të errëta pa ju gjykuar ndonjëherë.

3-Miqtë optimistë

Ky lloj i miqve ju ndihmon të motivoheni. Zakonisht këta shok/shoqe ju inkurajojnë dhe gëzohen për sukseset që  korrni.

4-Miqtë që ju mësojnë

Këtij lloji të miqve iu pëlqen të japin këshilla të mahnitshme dhe ta ndajnë mençurinë me tjerët.

Gjithmonë ka hapësirë për të mësuar më shumë, e prej këtyre miqve mësoni shumë.

Të ngjashme