Eurodeputeti Manolis Kefalogiannis kërkon nga Qeveria Shqiptare të rregjistroj tokat e grekëve në Himarë

2 vite më parë

Eurodeputeti grek Manolis Kefalogiannis ka dërguar një letër për në Komisionin Europian lidhur me shqetësimin e tij për pronat e minoritetit grek në Himarë. Duke rikujtuar që rregjistrimi i pronave është një ndër kushtet që ka vendosur Bashkimi Europian për hapjen e negociatave.

Eurodeputeti shprehet skeptik për ligjet e qeverisë shqiptare të miratuara në vitin 2015 dhe me Planin Shqiptar të Veprimit për Integrimin Evropian teksa në letër shkruan se mund të shkelen të drejtat themelore të pronës dhe rrezikohet humbja e shumë pronave private.

 

 Letra e Manolis Kefalogiannis dërguar Komisionit Europian

“Një aspekt i rëndësishëm i problemit të pronës në Shqipëri është mosregjistrimi i pasurive të paluajtshme në disa pjesë të vendit, veçanërisht në zonën me vlerë të veçantë turistike të Himarasë për shkak të pengesave të paraqitura nga autoritetet shqiptare. Në përfundimet e Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të BE -së të Marsit 2020 të miratuar nga Samiti Evropian i të njëjtit muaj, përparimi në procesin e regjistrimit të pronës përmendet si një nga kushtet që duhet të përmbushen në kuadrin negociues që do të miratohet nga Këshilli i BE -së.

Megjithatë, ligjet e miratuara nga qeveria shqiptare që nga viti 2015 dhe Plani Shqiptar i Veprimit për Integrimin Evropian ngrenë pyetje të arsyeshme në lidhje me synimin e saj për të bërë përparim në procesin e regjistrimit të pasurisë. Nën maskën e interesit publik dhe tërheqjen e investitorëve, shkelet e drejta themelore e pronës dhe shkaktohen pasiguri ligjore pasi epërsia u ofrohet shërbimeve publike shqiptare që madje zëvendësojnë Drejtësinë me rrezikun e humbjes së shumë pronave private, gjë që çoi në një opinion kritik të Komitetit.Venediku për praktikat shqiptare. Midis këtyre pronave janë disa anëtarë të Pakicës Kombëtare Greke të cilët me veprimet specifike të qeverisë shqiptare çojnë në largimin e tyre nga shtëpitë e tyre stërgjyshore. Miratimi i një ligji të ri nga Parlamenti Shqiptar, i cili hyri në fuqi në maj 2020, është një “mundësi e humbur” për zgjidhjen e pronës pasi rekomandimet e Komisionit të Venecias po zbatohen nga shqiptarët pjesërisht dhe prona kryesore problemet mbeten.”

Të ngjashme