Publikohet lista e plotë e atyre që do të hetohen për pastrim parash në Shqipëri, nuk kursehet i madh e i vogël

Task Forca për Veprim Financiar (FAFT) në Bruksel do të hetojë pas disa vitesh pastrimin e parave në të gjitha kategoritë që lista e poshtme tregon. Ky vendim u konfirmua edhe në mars 2021, pas konstatimit të hallave të dobëta për të goditur pastrimin e parave.

 

Pas kalimit nga zona jeshile në listë gri, autoritetet shqiptare duhet të raportojnë sistematikisht për masat kundër pastrimit të parave. Një javë më parë, qeveria vendosi të ndryshojë ligjin e vitit 2008 për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizimit, me qëllim për të intensifikuar luftën kundër pastrimit të parave.

 

Kategoritë e ekspozuara politikisht për pastrim parash

Anëtarët e kryesisë, këshillave dhe asambleve të partive politike

Biznesmenët me lidhje interesa me pushtetarët

Çdo person që ka përftuar nga një person i ekspozuar politikisht

Anëtarët e bordeve të bankave qendrore

Të ngarkuarit me punë në ambasada

Anëtarët e bordeve të ndërmarrjeve shtetërore

Çdo përfaqësues i organizatave ndërkombëtare

Të huaj që kanë pasur pozicione të rëndësishme në vendet e tyre

Çdo i huaj që vjen nga vendet me risk

Për paqësuesit e SPAK dhe gjykata speciale

Kreu dhe anëtarët e Byrosë Kombëtare të Hetimit

Anëtarët e KLGJ dhe KLP

Anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit

Anëtarë e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit

Presidenti, kryeministri, zv/kryeministri, ministrat

Deputetët, zëvendësministrat

Kryetarët e bashkive

Gjyqtarët dhe prokurorët të gjitha shkallëve

Drejtuesit e zyrave përmbarimore

Kreu i KLSH, Avokati i Popullit

Anëtarët e KQZ

Inspektori i Lartë i Drejtësisë bashkë me inspektorët e tjerë

Drejtorët e niveli të lartë dhe të mesëm

Kreu i ILDKP

Prefektët dhe kryetarët e këshillave të qarqeve

Kreu i SHISH

Komandantët e Forcave të Armatosura

Drejtuesit e institucioneve të pavarura publike

Anëtarët e enteve rregullatore;

Drejtori dhe Zëvendësdrejtori i Policisë së Shtetit

Drejtorët e përgjithshëm të Policisë së Shtetit,

Drejtori, zëvendësdrejtori dhe drejtorët e drejtorive të Tatimeve

Drejtori, zëvendësdrejtori dhe drejtorët e drejtorive të Doganave

Drejtori dhe drejtorët e drejtorive të në Drejtorinë e Parandalimit të Pastrimit të Parave

Drejtuesit e të gjitha niveleve të strukturave të kthimit e kompensimit të pronave,

Drejtuesit e të gjitha niveleve të strukturave të privatizimit dhe regjistrimit të pasurisë,

Zyrtarët, që emërohen nga Kuvendi, Presidenti i Republikës, Kryeministri, ministrat

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë.

Zëvendësguvernatori i BSH dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të saj.

Administratorët e shoqërive me më shumë se 50 punëtorë ku shteti ka mbi 50 për qind.

Kandidatët për gjyqtarë dhe prokuror të çdo niveli

Kandidatët për hetues të BKH

Previous articlePas humbjes se nenes flet Piro Dhima: Nuk e braktisa, fola para 4 ditesh
Next articleNdalohen 15 kandestinë sirian në Vlorë, ishin nisur në skaf për në…